A Comisión Executiva Nacional (CEN) é o órgano colexiado máximo responsable da dirección de CxG no seu conxunto.

Está formada polo Secretario/a Xeral, por catorce persoas de entre os cuarenta membros electos do Consello Nacional de CxG aos que se suman outros cargos electos dos órganos territoriais.

A Executiva debe ser referendada polo Congreso Nacional, que é o máximo órgano de decisión de CxG e que está composto polo conxunto das persoas afiliadas do partido.

A CEN dirixe as liñas estratéxicas e as bases políticas marcadas nos textos saídos do Congreso Nacional de Compromiso por Galicia. Representa ao partido en todos e cada un dos seus membros de maneira colexiada e está divida por diversas areas de xestión política. Para entendernos todos sería como un consello de goberno.

 

JUAN CARLOS PIÑEIRO DOCAMPO

Secretaría Xeral e Comunicación.

DANIEL LAGO LEIRÓS

Secretaría Nacional de Organización.

ANDRÉS NÚÑEZ RAJOY

Secretaría Institucional e Relacións Internacionais.

MILAGROS CORRAL SURRIBAS

Secretaría de Acción Social.

XOÁN MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA

Secretaría de Relación coa Empresa e Pymes.

AMPARO FERNÁNDEZ REBOREDO

Secretaría Nacional de Cultura.

Mª PILAR BARREIRA LIMIA

Secretaría Nacional de Mocidade.

XOSÉ LUÍS RUBAL GARCÍA

Secretaría Nacional Territorial e Acción Electoral.

ESTELA RODRÍGUEZ MOSQUERA

Secretaría de Estudos e Programas.